بانک ایران زمین - شعبه فردیس - کد 672

  • البرز - کرج - فردیس - پایین تر از کانال - بین خیابان هشتم و نهم