بانک ایران زمین - شعبه فردیس کرج - کد 1214

  • البرز - کرج - فردیس - بین کانال و فلکه سوم - جنب پیتزا خورشید - پ. 775