شرکت سما تجهیز آزما

  • مدیریت - محمدرضا ونکی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. نصرت - پ. 98 - ساختمان گل - واحد 4
  • ،