شرکت فرآورده های گوشتی کشور (زیاران)

  • مدیر - حسن صفایی مقدم
  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - سیستان - جاده زابل زاهدان - کیلومتر 25 - محمدآباد - مجتمع کشتارگاهی صنعتی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.