بانک ملی - شعبه چمارسرا رشت - کد 3715

  • گیلان - رشت - چمارسرا - طالقانی - نبش بقعه دانا علی