کرسی رایانه

  • مدیر - علی عباسی
  • تهران - منطقه 7 - اجاره دار (خواجه نظام الملک) - ک. خمیجانی