بانک ملی - شعبه وصال شیراز - کد 7251

  • فارس - شيراز - چهارراه خیرات - خ. وصال شمالی