موسسه تحقیقات شیلات ایران

  • تهران - منطقه 22 - بزرگراه تهران کرج - کیلومتر 14 - خروجی پیکان شهر - خ. سرو ناز - خ. سرو آزاد - خ. 8 غربی - باغ گیاه شناسی
کلمات کلیدی :

اطلاع رسانی

|

پژوهش

|

تحقیقات

زیرمجموعه‌ی :

ارزیابی