شرکت نورد آلومینیوم (آلکونام)

  • مدیر - رضایی مقدم
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا - بن بست آناهیتا - پ. 2 - ط. هشتم - ک.پ : 1514737141
کارخانه

ایران - مرکزی - اراک - جاده تهران - کیلومتر 2
ارزیابی
شرکت حمل و نقل مونس راه (اسماعیلی 09125856807) عباس : شرکت حمل و نقل مونس راه (اسماعیلی 09125856807)
شرکت حمل و نقل مونس راه (اسماعیلی 09125856807)