پویا کاران

  • مدیر - حسین احمدی
  • شهر قدس (قلعه حسنخان) - جاده مخصوص کرج - جاده اندیشه - مجتمع صنعتی زاگرس - ک. پویندگان - پ. 3
ارزیابی