گروه مشاوران شهر (NGO)

  • مدیر - علی حیدری
  • تهران - منطقه 9 - بلوار استادمعین - نبش خیابان دستغیب - پ. 4 - مرکز آموزش های اجتماعی شهرداری
ارزیابی