شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا

  • مدیرعامل - مهدی ساکی
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - فاز 7 - بلوار دادمان - خ. شفق - پ. 2 - ک.پ : 1466946661
  • ، ،