پارسیان - بهروز - کد 512370

  • مدیر - مسعوده بهروز
  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) غربی - نرسیده به میدان نبوت (هفت حوض) - پ. 21 - ط. سوم
ارزیابی