دکتر احمدعلی فردوسی

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بین خیابان میرداماد و دستگردی (ظفر) - ک. زیبا - ساختمان پزشکان زیبا - ک.پ : 1948845439
مستقردر :

بصیر - کلینیک چشم پزشکی
بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی