مرکز تحقیقات دندانپزشکی - علوم پزشکی شهیدبهشتی

  • مدیر - صفوی
  • تهران - منطقه 1 - ولنجک - بلوار دانشجو - دانشگاه دندانپزشکی بهشتی - ک.پ : 1983969411