شرکت فناوری داده های زمین (ژئوبایت)

  • مدیر - مهدی کشت دار
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. مرغاب - خ. ایازی - پ. 5 - ک.پ : 1553716413
  • ،