پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  • مدیر - عباس صاحبقدم لطفی
  • تهران - منطقه 22 - بزرگراه تهران کرج - کیلومتر 15 - خروجی 17 - شهرک علم و فناوری - ک.پ : 1497716316
کلمات کلیدی :

اطلاع رسانی

|

پژوهش

|

تحقیقات

ارزیابی