کارخانه پتروشیمی تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبريز - جاده آذرشهر - کیلومتر 8
ارزیابی