شرکت فرآورده های گوشتی کشور

  • مدیر - لطف دوست
  • قزوین - آبیک - کشتارگاه صنعتی - کیلومتر 7