دکتر خسرو جوادی اصل

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - م. صنعت - مجتمع پزشکی پردیس - ک.پ : 1466713367