روشان پلاست

  • مدیر - روشان
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 15 - روبروی سایپا - بلوار 52 - ک.پ : 1388164651