شرکت نیک ریس زنجان

  • مدیر - محمدمهدی بیک زاده
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 25 - پ. 10 - ط. دوم - ک.پ : 1513943513
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی