گروه صنعتی چیکا سپاهان

  • اصفهان - مبارکه - شهرک صنعتی مبارکه - خ. 7 - فاز 3 - پ. 9