نقش جهان (دهبید)

  • تهران - منطقه 20 - فداییان اسلام - نرسیده به پل سیمان - ک. سرزعیم
  • ،
کلمات کلیدی :

سنگ بری

ارزیابی