بانک ایران زمین - شعبه کارگر شمالی - کد 122

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - ک.پ : 1411973485