صالحی

  • مدیر - هوشنگ صالحی
  • تهران - منطقه 15 - م. شوش - خ. کوه گچی - ک. شاه تیموری - پ. 38 - ک.پ : 1185738318
  • ،