بانک ملت - شعبه پروین اعتصامی تبریز - کد 1343

  • آذربایجان شرقی - تبريز - شریعتی - نرسیده به دبیرستان توحید