پارس

  • آذربایجان شرقی - تبریز - عباسی - بالاتر از پل توانیر - ایستگاه نان ماشینی
  • ،