جستجو:
نزدیک:

شرکت فناوری داده های زمین (ژئوبایت)

  • مدیر - مهدی کشت دار
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. مرغاب - خ. ایازی - پ. 3 - ک.پ : 1553716413

مهدی کشت دار
ایران - تهران - منطقه 07 - خرمشهر (آپادانا) - خ. مرغاب - خ. ایازی - پ. 3 - ک.پ : 1553716413
www.geobite.com
ارزیابی
تابستان و سفر