جستجو:
نزدیک:

دکتر حسن برخوردار

  • مدیر - حسن برخوردار
  • تهران - منطقه 6 - طالقانی - نرسیده به خیابان ولی عصر - پ. 31 - بیمارستان کودکان تهران - ک.پ : 1591813741
کلمات کلیدی :

اطفال

|

بیماری

|

پزشک

|

تخصص

|

کودکان

|

متخصص


حسن برخوردار
ایران - تهران - منطقه 06 - طالقانی - نرسیده به خیابان ولی عصر - پ. 31 - بیمارستان کودکان تهران - ک.پ : 1591813741
ارزیابی
تابستان و سفر