جستجو:
نزدیک:

دکتر زهرا حاجی عباسی

  • مدیر - زهرا حاجی عباسی
  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - ک. صانعی - پ. 1/2 - مجتمع پزشکی جراحی فک و صورت - ط. اول - ک.پ : 1969945811
کلمات کلیدی :

بیماری

|

پزشک

|

پوست

|

تخصص

|

زیبایی

|

متخصص

|

مو


زهرا حاجی عباسی
ایران - تهران - منطقه 03 - م. ونک - ک. صانعی - پ. 1/2 - مجتمع پزشکی جراحی فک و صورت - ط. اول - ک.پ : 1969945811
مستقردر :

مهرگان - لیزردرمانی
ارزیابی
تابستان و سفر