جستجو:
نزدیک:

دکتر سیدحسین وحید طاری

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - روبروی خیابان کلاهدوز (دولت) - کوی امامزاده - ساختمان پزشکان سبز 1 - ط. سوم

ایران - تهران - منطقه 03 - شریعتی - روبروی خیابان کلاهدوز (دولت) - کوی امامزاده - ساختمان پزشکان سبز 1 - ط. سوم
مستقردر :

بیمارستان محب - بیمارستان قلب و عروق
ارزیابی
تابستان و سفر