جستجو:
نزدیک:

شرکت سرامیک صنعت دوریکا

  • مدیر - حمیدرضا میری
  • البرز - نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر - بلوار کار آفرینان - خ. بهمن (نوزدهم) - قطعه ششم - سمت راست - ک.پ : 3331796396

حمیدرضا میری
ایران - البرز - نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر - بلوار کار آفرینان - خ. بهمن (نوزدهم) - قطعه ششم - سمت راست - ک.پ : 3331796396
www.dorikaceramics.com
ارزیابی
تابستان و سفر