جستجو:
نزدیک:

برنامه‌های موسیقی و کنسرت

 کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان)
 سیروان خسروی
 زانیار خسروی
 شهاب صادقی
 سینا حجازی
 رضا يزداني

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان)

تاریخ و ساعت اجرا
جمعه 18 دی94 15:00
پنج‌شنبه 24 دی94 15:00
جمعه 25 دی94 15:00
ادامه...

سیروان خسروی

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 13 مهر94 ساعت21:30
سه‌شنبه 14 مهر94 ساعت21:30
چهارشنبه 15 مهر94 ساعت 21:30
ادامه...

زانیار خسروی

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 20 مهر94- 18:30
دوشنبه 20 مهر94- 22:00
ادامه...

شهاب صادقی

تاریخ و ساعت اجرا
شنبه 18 مهر94-19:00
ادامه...

سینا حجازی

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 8 مهر94 - 18:30
چهارشنبه 8 مهر94- 21:30
ادامه...

رضا يزداني

تاریخ و ساعت اجرا
یکشنبه 19 مهر94 18:30
یکشنبه 19 مهر94 22:00
ادامه...
 امید حاجیلی

امید حاجیلی

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 13 مهر94 -18:30
دوشنبه 13 مهر94 -22:00 ادامه ...
 فریدون آسرایی

فریدون آسرایی

تاریخ و ساعت اجرا
جمعه 17 مهر94 -18:30
جمعه 17 مهر94 -22:00 ادامه ...
 سیمین غانم (ویژه بانوان)

سیمین غانم (ویژه بانوان)

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 8 مهر94 -15:00
پنج‌شنبه 9 مهر94 -15:00 ادامه ...
 گروه یاوران

گروه یاوران

تاریخ و ساعت اجرا
جمعه 10 مهر94- 21:00 ادامه ...
 مسعود امامي

مسعود امامي

تاریخ و ساعت اجرا
شنبه 28 شهریور94 21:00 ادامه ...
 هومن بختیاری

هومن بختیاری

تاریخ و ساعت اجرا
پنج‌شنبه 19 شهریور94 21:00
جمعه 20 شهریور94 21:00 ادامه ...
 گروه بمراني

گروه بمراني

تاریخ و ساعت اجرا
جمعه 6 شهریور94 18:00 ادامه ...
 سيروان خسروي

سيروان خسروي

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 9 شهریور94 18:30
دوشنبه 9 شهریور94 22:00 ادامه ...
 شهاب صادقي

شهاب صادقي

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 9 شهریور94 20:30
سه‌شنبه 10 شهریور94 20:30 ادامه ...
 گروه دنگ شو

گروه دنگ شو

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 2 شهریور94 17:45
دوشنبه 2 شهریور94 21:30 ادامه ...
 مازيار فلاحي

مازيار فلاحي

تاریخ و ساعت اجرا
پنج‌شنبه 26 شهریور94 18:30
پنج‌شنبه 26 شهریور94 22:00 ادامه ...
 امين رستمي

امين رستمي

تاریخ و ساعت اجرا
یکشنبه 15 شهریور94 21:30 ادامه ...