جستجو:
نزدیک:

برنامه‌های موسیقی و کنسرت

 بنیامین بهادری (تمدید شد)
 سیروان خسروی
 گروه سون (تمدید شد)
 محمد عليزاده
 امید حاجیلی
 حمید عسگری

بنیامین بهادری (تمدید شد)

تاریخ و ساعت اجرا
یکشنبه 6 دی94 18:30
یکشنبه 6 دی94 22:00
پنج‌شنبه 8 بهمن94 18:30
پنج‌شنبه 8
ادامه...

سیروان خسروی

تاریخ و ساعت اجرا
یکشنبه 11 بهمن94 18:30
یکشنبه 11 بهمن94 22:00
ادامه...

گروه سون (تمدید شد)

تاریخ و ساعت اجرا
پنج‌شنبه 17 دی94 18:30
پنج‌شنبه 17 دی94 21:45
جمعه 18 دی94 18:30
جمعه 18
ادامه...

محمد عليزاده

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 2 دی94 18:00
چهارشنبه 2 دی94 21:30
پنج‌شنبه 3 دی94 18:00
پنج‌شنبه 3
ادامه...

امید حاجیلی

تاریخ و ساعت اجرا
سه‌شنبه 1 دی94 18:00
سه‌شنبه 1 دی94 21:30
سه‌شنبه 6 بهمن94 18:30
سه‌شنبه 6
ادامه...

حمید عسگری

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 7 بهمن94 18:30
چهارشنبه 7 بهمن94 21:30
ادامه...
 مازیار فلاحی

مازیار فلاحی

تاریخ و ساعت اجرا
سه‌شنبه 8 دی94 18:30
سه‌شنبه 8 دی94 22:00 ادامه ...
 محسن یگانه

محسن یگانه

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 9 دی94 18:30
چهارشنبه 9 دی94 22:00
شنبه 26 ادامه ...
 فریدون اسرایی

فریدون اسرایی

تاریخ و ساعت اجرا
جمعه 9 بهمن94 18:00
جمعه 9 بهمن94 21:30 ادامه ...
 سیمین غانم (ویژه بانوان)

سیمین غانم (ویژه بانوان)

تاریخ و ساعت اجرا
جمعه 18 دی94 15:00
پنج‌شنبه 24 دی94 15:00
جمعه 25 دی94 15:00 ادامه ...
 سیروان خسروی

سیروان خسروی

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 13 مهر94 ساعت21:30
سه‌شنبه 14 مهر94 ساعت21:30
چهارشنبه ادامه ...
 زانیار خسروی

زانیار خسروی

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 20 مهر94- 18:30
دوشنبه 20 مهر94- 22:00 ادامه ...
 شهاب صادقی

شهاب صادقی

تاریخ و ساعت اجرا
شنبه 18 مهر94-19:00 ادامه ...
 سینا حجازی

سینا حجازی

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 8 مهر94 - 18:30
چهارشنبه 8 مهر94- 21:30 ادامه ...
 رضا يزداني

رضا يزداني

تاریخ و ساعت اجرا
یکشنبه 19 مهر94 18:30
یکشنبه 19 مهر94 22:00 ادامه ...
 حمید عسگری

حمید عسگری

تاریخ و ساعت اجرا
سه‌شنبه 7 مهر94 18:30
سه‌شنبه 7 مهر94 21:30 ادامه ...
 مهدی یراحی

مهدی یراحی

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 6 مهر94 18:30
دوشنبه 6 مهر94 21:30 ادامه ...
 احسان حق شناس

احسان حق شناس

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 15 مهر94 22:00 ادامه ...