جستجو:
نزدیک:

برنامه‌های موسیقی و کنسرت

 مهدی احمدوند
 رضا یزدانی
 گروه دختران دریا (ویژه بانوان)
 فریدون آسرایی
 مهدی یراحی
 گروه پالت

مهدی احمدوند

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 12 خرداد95 21:00
ادامه...

رضا یزدانی

تاریخ و ساعت اجرا
سه‌شنبه 11 خرداد95 19:00
سه‌شنبه 11 خرداد95 22:00
ادامه...

گروه دختران دریا (ویژه بانوان)

تاریخ و ساعت اجرا
سه‌شنبه 11 خرداد95 21:00
ادامه...

فریدون آسرایی

تاریخ و ساعت اجرا
جمعه 7 خرداد95 19:00
جمعه 7 خرداد95 22:00
ادامه...

مهدی یراحی

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 5 خرداد95 19:00
چهارشنبه 5 خرداد95 22:00
ادامه...

گروه پالت

تاریخ و ساعت اجرا
شنبه 25 اردیبهشت95 21:30
ادامه...
 محمد علیزاده

محمد علیزاده

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 1 اردیبهشت95 18:30
چهارشنبه 1 ادامه ...
 فرزاد فرزین

فرزاد فرزین

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 8 اردیبهشت95 21:30
پنج‌شنبه 9 ادامه ...
 کنسرت سیمین غانم(ویژه بانوان)

کنسرت سیمین غانم(ویژه بانوان)

تاریخ و ساعت اجرا
پنج‌شنبه 23 اردیبهشت95 15:00
جمعه 24 اردیبهشت95 15:00 ادامه ...
 گروه لیان (محسن شریفیان)

گروه لیان (محسن شریفیان)

تاریخ و ساعت اجرا
سه‌شنبه 21 اردیبهشت95 21:15
چهارشنبه 22 اردیبهشت95 21:15 ادامه ...
 محمد قلی پور

محمد قلی پور

تاریخ و ساعت اجرا
پنج‌شنبه 9 اردیبهشت95 18:30
پنج‌شنبه 9 اردیبهشت95 21:30 ادامه ...
 مازیار فلاحی

مازیار فلاحی

تاریخ و ساعت اجرا
یکشنبه 8 فروردین95 21:30 ادامه ...
 گروه دنگ شو

گروه دنگ شو

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 9 فروردین95 22:00 ادامه ...
 بنیامین بهادری (تمدید شد)

بنیامین بهادری (تمدید شد)

تاریخ و ساعت اجرا
یکشنبه 6 دی94 18:30
یکشنبه 6 دی94 22:00
پنج‌شنبه 8 ادامه ...
 سیروان خسروی

سیروان خسروی

تاریخ و ساعت اجرا
یکشنبه 11 بهمن94 18:30
یکشنبه 11 بهمن94 22:00 ادامه ...
 گروه سون (تمدید شد)

گروه سون (تمدید شد)

تاریخ و ساعت اجرا
پنج‌شنبه 17 دی94 18:30
پنج‌شنبه 17 دی94 21:45
جمعه 18 ادامه ...
 محمد عليزاده

محمد عليزاده

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 2 دی94 18:00
چهارشنبه 2 دی94 21:30
پنج‌شنبه 3 ادامه ...
 امید حاجیلی

امید حاجیلی

تاریخ و ساعت اجرا
سه‌شنبه 1 دی94 18:00
سه‌شنبه 1 دی94 21:30
سه‌شنبه 6 ادامه ...