جدیدترین اخبار >>> بهره برداری از ایستگاه مترو کهریزکمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۴۷     منبع خبر:
ایستگاه مترو کهریزک درخط یک مترو از ساعت 5:30 تا 22:30 با فاصله گذر هر یک ساعت یک قطار در خدمت همشهریان است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، با ورود قطارهای جدید فاصله گذرحرکت قطارها در این ایستگاه مانند سایر ایستگاه‌های خط یک مترو خواهد شد.

خط یک متروی تهران با 5 / 35 کیلومتر طول و 28 ایستگاه در حال فعالیت است.