جدیدترین اخبار >>> همه خطوط اتوبوس‌هاي تندرو در تهران شبانه روزي شدمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ ساعت ۰۶:۰۱     منبع خبر:

مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از شبانه روزي شدن همه خطوط اتوبوس‌هاي تندروي پايتخت خبر داد.                                      آقاي سنندجي در مصاحبه با واحد مركزي خبر با اشاره به افزوده شدن 200 دستگاه اتوبوس دوكابين جديد به خطوط اتوبوس‌هاي تندرو، گفت:‹ از اين تعداد 25 دستگاه اتوبوس دوكابين به خط 10 (دانشگاه آزاد اسلامي علوم تحقيقات تا ميدان آزادي) افزوده شد كه با اين كار اين خط هم شبانه روزي شد.›مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني ادامه داد:‹ خدمات رساني شبانه در خط 10 اتوبوس‌هاي تندرو با 10 دستگاه اتوبوس صورت مي‌گيرد كه در صورت افزايش مسافران تعداد اتوبوس‌هاي فعال نيز افزايش خواهد يافت.›سنندجي در ادامه گفت:‹ در خط دو سامانه اتوبوس‌هاي تندرو( پايانه خاوران تا دانشگاه علم و صنعت) نيز 50 دستگاه اتوبوس دوكابين جديد جايگزين اتوبوس‌هاي فرسوده شد كه با افزايش ظرفيت ناوگان، سطح خدمات رساني به شهروندان در مناطق جنوب شهر ارتقا يافت.›