جدیدترین اخبار >>> 700 دستگاه ميني‌بوس به سرويس مدارس اختصاص يافتمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ساعت ۰۵:۵۴     منبع خبر:

مديرعامل شرك واحد اتوبوسراني تهران و حومه از اختصاص 700 دستگاه ميني‌بوس با هماهنگي شركت‌هاي خصوصي به منظور خدمات‌رساني به دانش‌آموزان در قالب سرويس مدارس خبر داد.                                                                                                                                                        به گزارش تهران سما، مهندس پيمان سنندجي گفت:‹ يك قرارداد همكاري في‌مابين شركت واحد اتوبوسراني، پليس راهور تهران بزرگ و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران منعقد شده تا بتوانيم همكاري‌هاي بيشتري در مورد سرويس مدارس داشته باشيم.›وي با تأكيد بر اين كه اتوبوس‌هاي دو كابين تندرو (BRT) به طور متوسط سه برابر اتوبوس‌هاي عادي گنجايش دارند، افزود: ‹200 دستگاه اتوبوس BRT كه در آستانه مهر ماه وارد خطوط تندرو شدند معادل 600 دستگاه اتوبوس عادي است.›مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني در پايان گفت:‹ به رغم افزايش 15 تا 20 درصدي مسافران اتوبوس از اول مهر ماه، با توجه به اقدامات انجام شده اميدواريم شهروندان و دانش‌آموزان سفرهاي خود را با كم ترين دغدغه از طريق ناوگان اتوبوسراني انجام دهند.›