جدیدترین اخبار >>> بزرگراه چمران تا ترمينال‌جنوب با اتوبوس تندرومنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ ساعت ۰۷:۴۸     منبع خبر:

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از راه‌اندازي ادامه مسير خط 4 اتوبوس‌هاي تندرو از ميدان جمهوري تا ترمينال جنوب خبر داد.مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهرانپيمان سنندجي با بيان اين مطلب اظهار كرد:‹ ادامه مسير خط 4 اتوبوس‌هاي تندرو از ديروز به‌صورت آزمايشي راه‌اندازي شد، بنابراين شهروندان مي‌توانند با اتوبوس‌هاي تندرو از ترمينال جنوب تا پايانه شهيد افشار در انتهاي بزرگراه شهيد چمران سفر كنند.› وي ادامه داد:‹ تاكنون در خط 4 اتوبوس‌هاي تندرو با 50دستگاه اتوبوس به شهروندان خدمات‌رساني مي‌شد كه با ادامه مسير اين خط تا ترمينال جنوب 50دستگاه اتوبوس جديد نيز به ناوگان افزوده شده است و در مجموع با 100 دستگاه اتوبوس به شهروندان در اين خط شمالي- جنوبي خدمات رساني مي‌شود.›