جدیدترین اخبار >>> هيچ‌گونه تراكمي در شهر تهران خريد و فروش نمي‌شودمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۲۰     منبع خبر:
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: تراكم قابل خريد و فروش نيست و هيچ‌گونه تراكمي در شهر تهران خريد و فروش نمي‌شود.هيربد معصومي در جلسه ارتباط مستقيم مردم با معاون و مديران ارشد شهرسازي و معماري شهرداري تهران در مركز نظارت همگاني 1888، با بيان اين مطلب گفت:‹ شهرداري تهران هيچ‌گونه تراكمي را خريد و فروش نمي‌كند و شهروندان حواله‌هاي غيرنقدي را به‌عنوان تراكم تلقي مي‌كنند درصورتي كه تراكم قابل خريد و فروش نيست.› وي گفت:‹ صدور پروانه در شهرداري تهران براساس ضوابط و مقررات صورت مي‌گيرد و مازاد بر تراكم مصوب در شهرداري تهران، پروانه‌اي صادر نمي‌شود.› معصومي با اشاره به اين كه تمام عمليات غيرنقدي ثبت‌و‌ضبط مي‌شود، عنوان كرد:‹ براي رفع ابهامات، تمام فعل و انفعالات غيرنقدي نيز ثبت‌و‌ضبط مي‌شود و به اعضاي شوراي شهر نيز گزارش عمليات‌هاي غيرنقدي ارايه شده است.› وي گفت: ‹اعتبار حواله‌هاي غيرنقدي يكماهه است و درصورت عدم مراجعه براي دريافت، حواله‌ها از درجه اعتبار ساقط مي‌شود و لازم است دوباره به سازمان املاك و مستغلات براي دريافت حواله غيرنقدي مراجعه شود.›
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اين مطلب كه بيش تر مشكلات شهروندان در جلسه ارتباط مستقيم اين هفته مركز نظارت همگاني 1888 در خصوص پروانه تعمير و فعل و انفعالات بيش از حد در ساختمان بوده است، افزود: ‹لازم است در صدور پروانه تعمير تجديدنظر و مصاديق و چارچوب تعمير مشخص شود تا بيش از حد مشخص در پروانه تعمير فعل و انفعالي در ساختمان صورت نگيرد.›