جدیدترین اخبار >>> بیمه‌های تکمیلی انفرادی و خانوادگی امکان‌پذیر شدمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ساعت ۰۹:۲۸     منبع خبر:

 ريیس‌کل بیمه مرکزی از ارائه بیمه‌های تکمیلی انفرادی و خانوادگی به‌عنوان خدمت
جدید شرکت‌های بیمه و اجباری شدن بیمه منازل مسکونی خبر داد.


سیدمحمد کریمی  در نشستی خبری ضریب نفوذ بیمه در کشور
را1.6درصد اعلام کرد و گفت:‹ این عدد نسبت به متوسط دنیا خیلی فاصله دارد ولی
امیدواریم با تعریف رشته جدید مانند خدمات درمانی تکمیلی خانوادگی و انفرادی یا
بیمه منازل مسکونی این عدد افزایش یابد.›وی با اشاره به این که هم‌اکنون حتی در تهران بزرگ کم تر از 10 درصد
منازل مسکونی بیمه هستند، گفت: