جدیدترین اخبار >>> ورود وسایل نقلیه به قلب تهران ممنوع می‌شودمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۴۶     منبع خبر:
بیش از26هکتار از هسته مرکزی و تاریخی شهر تهران تبدیل به پیاده راه می‌شود.

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت:‹ محدوده قدیمی شهر تهران که به جا مانده از تهران پیش از روزگار پایتختی ‌اش است با عنوان محدوده حصار صفوی به پیاده‌راه تبدیل می‌شود. ›
سیدمحمد
هادی ایازی با اشاره به محدوده این طرح گفت:‹ خیابان‌های ناصر خسرو، باب
همایون، صوراسرافیل، داور و میدان ارگ در این طرح مورد نظر بوده که مجموعا
محدوده‌ای به مساحت 26.5هکتار را در بر می‌گیرد.› معاون امور اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران
در ادامه تصریح کرد:‹ رویکرد شهرداری تهران بر این است که شهر از سیطره
خودروها بیرون‌ آید و به شهری با چشم‌انداز شهری پایدار، امن و دارای
فرصت‌های برابر و کافی فرهنگی اجتماعی تبدیل شود. بنابراین، به موازات
اجرای طرح پیاده راه‌سازی‌، ممنوعیت ورود خودروها در محدوده پیاده راه‌های
مرکز پایتخت نیز اجرا می‌شود.› وی در ادامه با اشاره به پهنه تاریخی حصار
صفوی اظهار داشت:‹ شهری که بتواند با گذشته و آینده‌‌اش ارتباط منطقی و
فرهنگی برقرار کند، می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای ارتقای فرهنگ شهروندانش
ایجاد کند.›معاون شهردار تهران با اشاره به ساماندهی بیش از 6 هزار وسیله حمل‌ونقل
(گاری‌های اطراف بازار) اظهار داشت:‹ در این محدوده رینگ ویژه‌ای برای
حمل‌ونقل متناسب با کارکرد بازار طراحی شده است.› به گفته سخنگوی شهرداری
تهران، قرار است درختان با بن بالا در این محدوده کاشته شود و شب‌ها نیز با
ایجاد نورپردازی خاص جاذبه‌های بیشتری ایجاد کرد؛ چرا که مقصود این است که
این محدوده تنها در طول روز کارکرد اقتصادی نداشته باشد و در شب نیز
به‌عنوان محلی برای گذران اوقات فراغت تبدیل شود.