شرکت یی. پی. کو

تنها تولید کننده آکرونال تکس در ایران(تحت لیسانس کنیتکس اصل)

کنیتکس، رولکس و پریتکس تولید و پخش رنگ رنگ پودر فروش رنگ ساختمانی و صنعتی