شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آزما

در همه جای ایران کنترل کیفیت عالی

زمین شناسی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
این شرکت ،توانایی انجام کلیه آزمایشات کنترل کیفیت مربوط به پروژه های عمرانی را بر اساس روشهای ASTMو BS دارا می باشد. ما همچنین دارای قابلیت ارائه خدمات آزمایشگاهی مربوط به بتن،قیر و آسفالت طبق استانداردهای مربوط هستیم