شرکت آنتن کار

تولید آنتن مهندسین مشاور الکترونیک و مخابرات فروش و نصب آنتن
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
طراحی، ساخت و تولید آنتن های UHF , VHF , FM آنتن های مولتی باند، آنتن های اکتیوگردان، تقویت کننده های RF(BOOSTER ، آمپی فایرهای خط (Line Amplifier) و تجهیزات آنتن مرکزی (MATV8 CATV)