اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
مراجعه صبح ها با تعیین وقت قبلی واوان - خ. منتظری - درمانگاه امام سجاد021-56170201
آقای دکتر سیف الدین زاهدی متخصص اطفال و کودکان