موسسه حسابداری و خدمات مدیریت هزینه یاب

مشتری مداری، خدمات حرفه ای

سیستم مالی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت هزینه یاب تحت شماره ۳۳۶۷درسال۱۳۶۶ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. این موسسه در ابتدا عمده تمرکز خود را در ارائه خدمات حسابرسی و حسابداری طراحی سیستم و مشاوره های مالی نهاد. پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران خدمات حسابرسی مستقل از فعالیتهای موسسه بدلیل قوانین مقررات حذف گردیدو فعالیتها به سمت ارائه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت هدایت شد. واقعیتی که مدیران موسسه در تجارب خود بدست آوردند حاکی از این بود که تقریباً در تمام سازمان ها و شرکت های مختلف که بطور مستقیم موسسه به آنها خدمات می داد و یا از طریق سایر همکاران حرفه ای در جریان وضعیت مالی آنها قرار می گرفت ، عدم شناسایی بموقع و دقیق آثار مالی مربوط به فعالیتهای عملیاتی اعم از تولیدی، پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی … در حسابها بود . این موضوع باعث می گردید که گزارشات مالی با هدف استفاده مدیریتی تهیه نشود و یا اگر تهیه شد برای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران عملیاتی مناسب نباشد . بنابر این موسسه با طی نمودن مراحل بلوغ در راستای تعهدی که با هدف ارائه خدمات حرفه ای و کاربردی که بتواند درتصمیم گیریهای مدیران موثر باشد ، تلاش نموده است تا با گردآوری گروهی از کارشناسان خبره و نخبگان دانشگاهی در رشته های مهندسی صنایع، مهندسی مالی، مدیریت، حقوق، IT، اقتصاد و حسابداری و با تلفیق رویکرد سیستمی با تکنیک های نوین، همراهی پرتوان در کنار مدیران ارجمند کشور باشد. امید است تا با ارائه تکنیک‌های بدیع حسابداری، مدیریت، مهندسی مالی و مهندسی صنایع توام با تصمیم‌گیری بموقع مدیران، موجبات تعالی سازمانی و در نهایت افزایش ثروت نهادها فراهم گردد.