سونی - ش. 2

نمایندگی صوتی و تصویری تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی