دکتر رفیع پرنیا

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی - عضو هیت علمی دانشگاه

فوق تخصص جراحی پلاستیک متخصص جراحی عمومی