شرکت بین المللی توسعه ساختمان

شرکت بین المللی توسعه ساختمان هلدینگ ساختمانی شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در ساخت برجهای مسکونی و مجتمعهای تجاری عظیم در سراسر کشور

شرکت ساختمانی ادارات و سازمان ها
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :