بازرگانی سپهرداد

ما هر روز شفاف اعلام قیمت می کنیم و به تمام نقاط کشور گوشت منجمد عمده ارسال می نماییم

گوشت و فرآورده های گوشتی